ضایعات و انواع آن

0

 ضایعات و انواع آن

در طی مراحل تولید به طور معمول مواردی مانند تبخیر شدن، شکست و صدمه دیدن، آب رفتگی و سایر موارد مشابه ممکن است روی دهد که باعث ضایع شدن و از بین رفتن بخشی از کالای در جریان تولید گردد که به آن ضایـعات تولید گویند.

ضایـعات به طور کلی به ۲ دسته تقسیم می شوند.

۱) ضایـعات عادی

۲) ضایـعات غیر عادی

ضایـعات عادی:

ضایـعاتی که با توجه به ماهیت عملیات تولیدی ایجاد می شود و جلوگیری از وقوع آن غیرممکن است به عنوان ضایعات عادی تولید و شناخته می شود. اینگونه ضایـعات بصورت یک هزینه جداگانه نشان داده نمی شود و ثبت جداگانه ای بابت آن صورت نمی پذیرد بلکه این ضایعات بر روی واحدهای سالم تولید شده سرشکن و تسهیم می گردد.

البته بحث روش تسهیم ضایـعات عادی به کالاهای سالم گسترده می باشد چرا که باید زمان ایجاد ضایـعات را شناسایی کرد یعنی تعیین نمود ضایـعات در ابتدای عملیات یا طی عملیات رخ داده است که با توجه به اینکه از حوصله این کتاب خارج است از بیان آن خودداری می گردد و به نحوه نمایش آن در جدول مقداری گزارش هزینه تولید اکتفا خواهد شد.

ضایـعات غیرعادی:

ضایعاتی که به دلایلی چون فقدان مهارت کافی کارگران تولید و یا به صورت غیر عادی در تولید ایجاد می شود را به عنوان ضایـعات غیرعادی شناسایی می کنند.

باید توجه داشته باشید ضایعات غیرعادی را در حسابی با عنوان ضایـعات غیرعادی شناسایی و ثبت می نمایند و در نهایت به سود و زیان نقل می دهند.

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید