یک پیشنهاد شگفت انگیز !
افزودن به علاقه‌مندی‌هااز لیست مورد‌علاقه‌ها حذف شد. 6

یک انتخاب هوشمندانه و اقتصادی ! مجموعه محصولات کاربردی سایت با 40% تخفیف شگفت انگیز.  

6

تومان333,200 تومان199,920

کنترلهای داخلی حسابرسی

0
یک پیشنهاد شگفت انگیز !
افزودن به علاقه‌مندی‌هااز لیست مورد‌علاقه‌ها حذف شد. 6

یک انتخاب هوشمندانه و اقتصادی ! مجموعه محصولات کاربردی سایت با 40% تخفیف شگفت انگیز.  

6

تومان333,200 تومان199,920

کنترلهای داخلی حسابرسی

ساختار کنترلهای داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینانسنجی از دستیابی به هدفهای سازمانی بهوجود میآید. اطمینان نسبی به این معناست که هیچ ساختار کنترلهای داخلی ایدهآل نیست و مخارج کنترلهای داخلی یکواحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار از آن باشد.

انواع کنترل های داخلی

۱- کنترل های داخلی اداری (عملیاتی): آن دسته از کنترلهایی میباشند که بهطور اصولی مربوط به امور مالی نیستند و هیچ تأثیر مستقیمی در صورتهای مالی ندارند. از نظر رسیدگی و اظهارنظر نسبت به کفایت این قبیل کنترلها،مسئولیتی متوجه حسابرس نیست ولی باید تأثیر مالی این قبیل کنترلها را محاسبه و رسیدگی نماید.

۲- کنترل های داخلی مالی (حسابداری): آن دسته از کنترلهایی میباشند که جهت حصول اطمینان از صحت و تمامیت معاملات واحد اقتصادی به کار می روند.

انواع کنترلهای داخلی مالی (حسابداری)

الف) کنترلهای اولیه (پایه)

نگهداری دفاتر روزنامه و کل جهت ثبت فعالیتها

استفاده از فرمهای دارای شماره سریال چاپی

مشاهده و شمارش عینی داراییهای شرکت در فواصل زمانی معین

نگهداری حسابهای معین برای بدهکاران و بستانکاران

استخراج تراز آزمایشی و بررسی اجمالی حسابها بهمنظور تعیین اقلام غیرعادی

ب) کنترلهای داخلی ثانویه (انبساطی)

کنترلهای حفاظتی

کنترلهای سرپرستی

کنترلهای تفکیک وظایف

این کنترلها (انضباطی) معمولاً در شرکتهای بزرگ که حجم فعالیت گسترده دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

اجزای کنترلهـای داخلی

عوامل داخلی یا محیط کنترلی: محیط کنترلی از مجموعه عوامل کلی تشکیل میشود که برای دستیابی به سیاستها و اجرای روشهای شرکت طراحی میگردد و عبارتند از:

۱- طرز فکر مدیریتی

۲- طرح سازمان

۳- روشهای مدیریت نیروی انسانی

۴- پیش بینی های مالی و بودجه

۵- حسابرسی داخلی

۶- کمیته حسابرسی

این عامل بیانگر نگرش کلی و هوشیاری مدیریت در ارتباط با اهمیت سیستم کنترلـهای داخلی است.

سیستم حسابداری برای دستیابی به هدف کنترلهـای داخلی، سیستم حسابداری باید معاملات را به طور صحیح و مناسب،ثبت، پردازش، تلخیص و گزارش کند.

 

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید

  • آیا می دانستید در سایت محاسب یار شما می توانید برنامه و فایل های آموزشی خود را با نام خودتان به فروش برسانید و کسب درآمد کنید؟فروشنده شو
  • آیا می دانستید در سایت محاسب یار شما می توانید مطالب آموزشی به نام خودتان منتشر کنید؟انتشار مطالب آموزشی
محاسب یار