دسته بندی بلاگ

1-نظم و مدیریت زمان یک حسابدار موفق همیشه طوری زمان اش را مدیریت میکند که 5 الی 6 دقیقه زودتر از ساعت اداری در محل کارش حضور داشته باشد زیرا داشتن تاخیر ...

ادامه مطلب +

حسابداری مالی )عمومی( : در این رشته که زیر بنای کلیه رشته های حسـابداری است و اکثر موسسات بازرگانی از آن استفاده می کنند ، کلیه فعالیتهای مالی در دفاتر خاص ...

ادامه مطلب +

توضیح کلی:این تابع برای جمع مقادیری در یک محدوده، مطابق معیارهای که تعیین می شود استفاده می شود. برای مثال فرض کنید یک ستون که شامل اعداد می باشد،می خواهید ...

ادامه مطلب +

-1 نکاتی که باید قبل از انبارگردانی از طرف مسئولین شرکت مورد توجه قرار بگیرد : -1-1 انتخاب شخصی مسئول بعنوان هم آهنگ کننده انبارگردانی ، این شخص سرپرستی ...

ادامه مطلب +

حدود 500 سال پیش، یعنی در اوایل قرن پانزده میلادی، در یكی ازشهرهای بلژیك به نام شهر "بروژ" درمقابل منزل فردی به نام "واندر بورس" صرافان گرد هم آمده اوراق ...

ادامه مطلب +

تامین مالی یا فاینانس، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزای واحدهای اقتصادی. تامین مالی عمدتاً ...

ادامه مطلب +

معمولاً بازار را به عنوان محل تلاقی عرضه و تقاضا و انجام فرآیند داد و ستد می شناسند. معمولا بازارها دریک دسته بندی کلی، به دو بخش بازار کالاو خدمات ، و بازار ...

ادامه مطلب +

بسیاری از کاربران و فروشندگان این نیاز را در خود احساس می کنند که فروش ها و سابقه مشتریان را در جایی ذخیره کنند.که به لطف پیشرفت تکنولوژِی برنامه های زیادی در ...

ادامه مطلب +

الف)سازمان های مجری فعالیت های از نوع دولتی(غیرانتفاعی) سازمان هایی هستند که برای تحصیل درآمد ایجاد نشده اند، بلکه برای اجرای قسمتی از برنامه های اقتصادی ...

ادامه مطلب +

ساختار کنترلهای داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینانسنجی از دستیابی به هدفهای سازمانی بهوجود میآید. اطمینان نسبی به این معناست که ...

ادامه مطلب +