دسته بندی حقوق و دستمزد

آیا مناسبتها و تعطیلات رسمی کشور جزو تعطیلات کارگران به شمار می‌رود؟ به موجب ماده 63 قانون کار تمام تعطیلات رسمی کشور به عنوان تعطیلات رسمی کارگران محسوب ...

ادامه مطلب +

نکات مهم در ارتباط با محاسبه ماليات حقوق چنانچه حقوق در ضمن سال تغيير نمايد. براى محاسبه ماليات حقوق بايستى حقوق جديد (حقوق ماهى که تغيير يافته است) را دوازده ...

ادامه مطلب +

 ثبت عیدی و پاداش حداقل عیدی و پاداش کارگران به طور معمول در پایان هر سال براساس  حقوق و دستمزد توسط هیئت دولت تعیین می شود. همچنین می دانید در حسابداری ...

ادامه مطلب +