دسته بندی مالیات

فرآیند شناسایی و اندازه گیری و نحوه نگهداری و ارائه اسناد و مدارك فعالیتهای مشمول مالیات طبق قوانین و مقررات مصوب برای تعیین میزان و پرداخت به موقع مالیات قابل ...

ادامه مطلب +

ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻇﺮﯾﻒ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ : 1- ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ...

ادامه مطلب +

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت تسریع نمودن ...

ادامه مطلب +

22اشتباه جبران ناپذیر هنگام ارائه اظهارنامه  عدم توجه به SMS سازمان امور مالیاتی (eror کدپستی و آدرس در حوزه مالیاتی با سامانه ماده 169) عدم توجه ...

ادامه مطلب +

اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران مدیران و مسئولان و حسابداران شرکتها لازم است دانش مالیاتی خود را افزایش دهد تا از عواقب تخلف, تأخیر و یا عدم آگهی مصون ...

ادامه مطلب +

۷ ترفند مالیاتی ترفند مالیاتی 1-در صورتی که ایرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر ، به هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ...

ادامه مطلب +

قانون امور گمرکی مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی(وارداتی) ماده ۱۴ ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه ...

ادامه مطلب +

نکته مهم برای کسانی که عدم فعالیت دارند  اشتباه نکنید ! اگر فعالیتی ندارید مراقب جرائم مالیاتی باشید ! حسابدارانی که نمی دانند ، بدانند ! یا شرکتی ثبت ...

ادامه مطلب +

انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها ماده 26 : اظهار نامه ارث ظرف 6 ماه از تاریخ فوت ماده 39 : تسلیم اظهـارنامه در مورد وقف ، متولی و در مورد ...

ادامه مطلب +

ذخیره مالیات بر درآمد در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت ...

ادامه مطلب +