برچسب آموزش مالیات

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت تسریع نمودن ...

ادامه مطلب +

22اشتباه جبران ناپذیر هنگام ارائه اظهارنامه  عدم توجه به SMS سازمان امور مالیاتی (eror کدپستی و آدرس در حوزه مالیاتی با سامانه ماده 169) عدم توجه ...

ادامه مطلب +

اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران مدیران و مسئولان و حسابداران شرکتها لازم است دانش مالیاتی خود را افزایش دهد تا از عواقب تخلف, تأخیر و یا عدم آگهی مصون ...

ادامه مطلب +

۷ ترفند مالیاتی ترفند مالیاتی 1-در صورتی که ایرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر ، به هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ...

ادامه مطلب +

هزینه های قابل قبول مالیاتی ۱ - قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده . 2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت ...

ادامه مطلب +