برچسب انبار گردانی

نظارت حسابرس در انبارگردانی  1- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست . 2- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله ...

ادامه مطلب +

معرفی: اکسل انبار و فروش درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها و شرکت ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده است،از این رو انبار و انبار داری اهمیت ویژه ای ...

ادامه مطلب +