برچسب انحلال شرکت

باید ها و نباید های شرکت های منحل شده مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که با داشتن آگاهی مرتکب جرایم زیر بشوند به مجازات‌هایی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده ...

ادامه مطلب +

عملیات حسابداری تصفیه شرکت سهامی اگر شرکت سهامی به هدف خود برسد و یا اجرای هدفش غیر ممکن شده باشد، یا مدت آن تمام شده باشد، یا شرکت ورشکسته باشد یا این که ...

ادامه مطلب +