برچسب بیمه

تعلیق قرارداد کار یکی از مباحث مهم در حقوق کار و تامین‌اجتماعی به شمار می‌رود. در شرایط تعلیق قرارداد کار ارتباط کاری کارگر و کارفرما به دلایلی که قانون معین ...

ادامه مطلب +

مالیات و بیمه در تنظیم قراردادها در مبحث مالیات به دو نوع مالیات اشاره خواهیم کرد و در مبحث بیمه به یک نوع بیمه. مالیات در قراردادها حایز دو عنوان مختلف است ...

ادامه مطلب +