برچسب جمعه کاری

برابر ماده 62 قانون کار، جمعه (جمعه کاری) روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است و این به معنای آن است که به خدمت گرفتن کارگران مشمول قانون کار حتی با ...

ادامه مطلب +