برچسب حقوق و دستمزد

نکات مهم در ارتباط با محاسبه ماليات حقوق چنانچه حقوق در ضمن سال تغيير نمايد. براى محاسبه ماليات حقوق بايستى حقوق جديد (حقوق ماهى که تغيير يافته است) را دوازده ...

ادامه مطلب +

 ثبت عیدی و پاداش حداقل عیدی و پاداش کارگران به طور معمول در پایان هر سال براساس  حقوق و دستمزد توسط هیئت دولت تعیین می شود. همچنین می دانید در حسابداری ...

ادامه مطلب +

دانستنیهایی در مورد امضای قرارداد کار قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی (حقوق و مزایا)، کاری را برای ...

ادامه مطلب +

هفت كاري كه قبل از درخواست افزایش حقوق باید انجام دهید ممکن است گاهی با خود فکر کنید که باید در ازای کاری که انجام می‌دهید حقوق بیشتری دریافت کنید، بنابراین ...

ادامه مطلب +

همه چیز درباره مرخصی قانون كار که در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس رسيده، مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان يكهزار و ...

ادامه مطلب +

قوانيني در مورد حقوق و دستمزد كه يك حسابدار بايستي بداند موارد 18 گانه ذيل به منظور تعريفات ابتدايي در اين قانون گنجانده شده است در اين 18 بند به عنوان يک ...

ادامه مطلب +

اﻛﺴﻞ ﺣﻘﻮﻕ و ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ اﻛﺴﻞ ﺣﻘﻮﻕ و ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ به منظور برطرف نمودن نیاز حسابداران عزیز جهت محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان طراحی و ارائه شده است. اﻛﺴﻞ هوشمند ﺣﻘﻮﻕ و ...

ادامه مطلب +