برچسب حقوق

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه ماده ۵۹ – در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت كارگر ب – ...

ادامه مطلب +

شرایط پرداخت بیمه بیکاری معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت مقرری بیمه  بیکاری از تعهدات قانونی این سازمان است و به موجب قانون، آن دسته از ...

ادامه مطلب +

هفت كاري كه قبل از درخواست افزایش حقوق باید انجام دهید ممکن است گاهی با خود فکر کنید که باید در ازای کاری که انجام می‌دهید حقوق بیشتری دریافت کنید، بنابراین ...

ادامه مطلب +