برچسب رسیدگی های حسابرسی

اهداف رسیدگی به موجودی کالا 1- مقادیر کلیه موجودی کالا متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه به نحومناسبی ( انبارگردانی ) مورد مشاهده و شمارش قرار گرفته و اقلام ...

ادامه مطلب +

اهداف رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی تعیین اینکه آیا : 1- بدهیهائی که در تاریخ ترازنامه موجود بوده یا در آن تاریخ تعلق گرفته به مبلغ صحیح ثبت شده است . ...

ادامه مطلب +

حسابرسی موجودی مواد و کالا كنترل هاي داخلي كه سبب اطمينان از ارزشيابي موجودی مواد وكالا مي گردد شامل روش هاي انتخاب فروشندگان سفارش خريد مواد وكالا بازرسي ...

ادامه مطلب +

اهداف رسیدگی به تسهیلات مالی  تعیین اینکه آیا: 1- مانده تسهیلات مالی دریافتی در پایان دوره و هزینه های مربوطه به نحو صحیح در دفاتر ثبت شده است . 2- طبقه ...

ادامه مطلب +

رسیدگی‌های فراموش شده در حسابرسی ها دیدگاه یک حسابرس در خصوص رسیدگی‌های فراموش شده در حسابرسی‌ها قسمت اول رسیدگی‌های فراموش شده در حسابرسی‌ها رسیدگی‌هایی ...

ادامه مطلب +

ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑرسی ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ,ﺣﻠﻘﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎﺭ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ...

ادامه مطلب +