برچسب رسیدگی های موجودی کالا

اهداف رسیدگی به موجودی کالا 1- مقادیر کلیه موجودی کالا متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه به نحومناسبی ( انبارگردانی ) مورد مشاهده و شمارش قرار گرفته و اقلام ...

ادامه مطلب +

حسابرسی موجودی مواد و کالا كنترل هاي داخلي كه سبب اطمينان از ارزشيابي موجودی مواد وكالا مي گردد شامل روش هاي انتخاب فروشندگان سفارش خريد مواد وكالا بازرسي ...

ادامه مطلب +