برچسب سود

در مواردي که مابه‌ازاي سهام عادي به طور کامل وصول نشده است، اين سهام متناسب با مابه‌ازاي دريافت شده، در محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام منظور مي‌شود. چنانچه ...

ادامه مطلب +

1- هموار سازی سود از طريق وقوع رويداد و (يا) شناخت و ثبت آن : مديريت مي تواند زما ن معامله هاي واقعي را به گونه اي تعيين كند كه آن ها بر درآمد مورد گزارش ...

ادامه مطلب +

سود سهمی سود  سهمی یا سهام جایزه، توزیع سهام خود شرکت بین سهامداران است اعلام سودسهمـی برای شرکت ایجاد بدهی نمی کند زیرا لازمه ی این کار خروج دارایی از شرکت ...

ادامه مطلب +

تفاوت های سود، بهره و ربا بهره و سود آن چیزی است که همه به دنبال آن هستند اما به دلیل تعریف نادرست یا بهتر بگوییم غیر کاملی که از این دومفهوم ارائه شده است ...

ادامه مطلب +