برچسب شناخت و اندازه گیری در حسابدرای

شناخت و اندازه گیری در حسابداری شناخت: منظور از شناخت در مفاهیم نظری حسابداری، مشخص کردن عنوان و مبلغ پولی یک عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورتهای مالی ...

ادامه مطلب +