برچسب عملیات متوقف شده

عملیات متوقف شده: منظور از عملیات متوقف شده، عملیات در حال تداوم، اقلام استثنایی و تعدیلات سنواتی مطابق با استاندارد شماره 6 عمليات متوقف شده : يك بخش از ...

ادامه مطلب +

باید ها و نباید های شرکت های منحل شده مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که با داشتن آگاهی مرتکب جرایم زیر بشوند به مجازات‌هایی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده ...

ادامه مطلب +