برچسب عیدی

خبرگزاری تسنیم: حمید حاج اسماعیلی درباره نحوه جزئیات پرداخت عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت درپایان سال گفت:عیدی و سنوات کاملاً بر اساس آنچه قانون تعیین ...

ادامه مطلب +

 ثبت عیدی و پاداش حداقل عیدی و پاداش کارگران به طور معمول در پایان هر سال براساس  حقوق و دستمزد توسط هیئت دولت تعیین می شود. همچنین می دانید در حسابداری ...

ادامه مطلب +