برچسب مالیات

۷ ترفند مالیاتی ترفند مالیاتی 1-در صورتی که ایرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر ، به هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ...

ادامه مطلب +

مالیات و بیمه در تنظیم قراردادها در مبحث مالیات به دو نوع مالیات اشاره خواهیم کرد و در مبحث بیمه به یک نوع بیمه. مالیات در قراردادها حایز دو عنوان مختلف است ...

ادامه مطلب +

ذخیره مالیات بر درآمد در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت ...

ادامه مطلب +

هزینه های قابل قبول مالیاتی ۱ - قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده . 2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت ...

ادامه مطلب +

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده یکی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعالیت(گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده) در این نهاد مالیاتی ...

ادامه مطلب +