برچسب مرخصی

تعلیق قرارداد کار یکی از مباحث مهم در حقوق کار و تامین‌اجتماعی به شمار می‌رود. در شرایط تعلیق قرارداد کار ارتباط کاری کارگر و کارفرما به دلایلی که قانون معین ...

ادامه مطلب +

دانستنیهایی در مورد امضای قرارداد کار قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی (حقوق و مزایا)، کاری را برای ...

ادامه مطلب +

همه چیز درباره مرخصی قانون كار که در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس رسيده، مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان يكهزار و ...

ادامه مطلب +