برچسب نحوه ترخیص کالا از گمرک

قانون امور گمرکی مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی(وارداتی) ماده ۱۴ ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه ...

ادامه مطلب +

مراحل ترخیص کالا در گمرک برای ترخیص کالا از گمرک مراحل زیر انجام می‌گیرد : ۱- تنظیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی همراه با کلیه اسناد و مدارک ...

ادامه مطلب +