برچسب چک

مواردی كه صادر كننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب كیفری خواهد بود عبارتند از: 1) دارا نبودن وجه نقد یا عدم كفایت آن در حساب جاری صادر كننده چك . ...

ادامه مطلب +

1)چک یک سندعادي اما درحکم اسناد لازم الاجـرا اسـت وبـه همـین خاطر براي وصول آن راه اجراي ثبـت را گذاشـتند و در ایـن راه بایـد عین چک+گواهی عدم پرداخت به اجراي ...

ادامه مطلب +

ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﭼﮏ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﯼ هنگام صدورچک ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯﺩﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ . ﺑﺸﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﺳﺖ . 1 - ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﭼﮏ ﺳﻌﯽ ...

ادامه مطلب +

چک فاقدجنبه کیفری در موارد زیر شکایت شاکی به دلیل وحقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت: چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند ...

ادامه مطلب +

اصول نگارش چک بسیاری از بزرگترین مدیران کشور ما با سالها سابقه ، اصول نگارش و خطرات چک را نمی دانند . متن ذیل تنها بخشی از اصول نگارش چک است . 1- تاریخ و ...

ادامه مطلب +

تفاوت بین چک حقوقی و چک کیفری همه چیز در مورد چک!!! عبارت چک حقوقی و چک کیفری فقط در مورد چك‌هاي برگشتي (بلامحل) استفاده مي‌شود و مربوط به نوع مسووليت شخص ...

ادامه مطلب +

اکسل خزانه داری چک ،برای ثبت و نگهداری چکهای دریافتنی و پرداختنی آن دسته از شرکت های که از سیستم خزانه داری بی بهره اند طراحی و تولید شده است.و به منظور ...

ادامه مطلب +