افزایش حقوق سال ۹۸

جدول افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۸

پایه حقوق ۹۸ کارگران ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت

حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد ۹۸ کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند.

 

بر این اساس تا این لحظه حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد، بن خواربار با افزایش ۸۰ هزار تومانی به ۱۹۰ هزار تومان رسیده و پایه سنوات ماهیانه با افزایش ۱۹ هزار تومانی ۷۰ هزار تومان تعیین شد.

 

حق بن با افزایش ۸۰۰.۰۰۰ ریالی به  ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال رسید

پایه سنواتی با افزایش۱۹۰ هزارریالی به ۷۰۰.۰۰۰ هزارریال رسید

حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران قانون کار در سال ۹۸

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران قانون کار در سال ۹۸

افزایش حقوق سال 98

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۳۶.۵٪ افزایش یافت.

 

مجموع حقوق و مزایای سال ۹۸  یک کارگر با یک فرزند و یک سال سابقه کار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۴۲.۵٪ افزایش یافت.

این مطلب را از دست ندهید!
بستن حساب های موقت

 

حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟

حداقل دستمزد سال ۹۸:

۱۵.۱۶۸.۸۲۰  ریال

 

کمک عائله مندی( یک فرزند ) سال ۹۸:

۱.۵۱۶.۸۲۲ ریال

 

حق مسکن سال ۹۸ :

۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

کمک هزینه خواروبار ( بن کارگری ) سال ۹۸:

۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

 

پایه سنوات سال ۹۸ ( درصورت سابقه حداقل یک سال ) :

۷۰۰.۰۰۰ ریال

 

جمع دریافتی کارگر (با یک فرزند) در سال ۹۸ :

۲۰.۲۸۵.۷۰۲ ریال

 

منبع خبر: شبکه

مطالعه بیشتر