بازده

امتیاز 1.00 ( 1 رای )

بازده

بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود بـازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است . برای اینکه تمامی فعالیت های سرمایه گذاری در راستای کسب بازده صورت می گیرد.

شما می توانید برنامه های کاربردی سایت را با ۵۰% تخفیف ویژه خریداری کنید.

ارزیابی بازده ،تنها راه منطقی) قبل از ارزیابی ریسک (است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند برای درک بهتر سرمایه گذاری ،اندازه گیری بـازده واقعی) مربوط به گذشته (لازم است مخصوصاً اینکه بررسی بـازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بـازده های آتی اهمیت به سزایی دارد.

 

انواع بـازده :

بـازده تحقق یافته ( Realized Return 🙂

بـازده ای است که واقع شده است ،یا بـازده ای است که کسب شده است به عنوان مثال: بهره سالیانه

 

بـازده مورد انتظار (Expected Return 🙂

عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده به دست آورند .

بـازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و ممکن است برآورده نشود . سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار بلند مدت می تواند باعث برآورده شدن بـازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود درحالی که در کوتاه مدت این اتفاق نمی افتد .

 

این مطلب را از دست ندهید!
رابطه بین ریسک و بازده

تفاوت های میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار:

۱- مبلغ بـازده تحقق یافته ، واقعی و قابل اتکا می باشد . 

۲- مبلغ بـا زده مورد انتظار ، برآوردی و قابلیت اتکا چندانی ندارد . 

۳- بـازده تحقق یافته با عدم اطمینان همراه نیست . 

۴- بـازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است .