دارایی های جاری

دارایی های جاری

دارایی های جاری :

دارایی های جاری عبارت است از وجوه نقد و سایر اقلامی که انتظار می رود در جریان عادی عملیات یک موسسه ، طی یک سال از تاریخ ترازنامه به نقد تبدیل شوند .

 

داراییهای جاری شامل موارد زیر می باشد:

طبق استاندارد های حسابداری وجه نقد شامل اسکناس چک پول سپرده های دیداری سپرده های پس انداز مسکوکات و تنخواه

 

تنخواه:

شرکتها برای مخارج جزئی و روزمره شرکت حسابی به نام تنخواه ایجاد می کنند.

تنخواه به دو صورت ثابت و متغیر میباشد که تنخواه ثابت بر تنخواه متغیر ارجحیت دارد.در تنخواه هم زمان با هزینه های انجام شده وجه نقد برای تنخواه دریافت می شود.

در تنخواه متغیر پرداخت وجه نقد فقط با درخواست مسئول تنخواه صورت می گیرد یعنی هنگامی که موجودی تنخواه به صفر می رسد یا برای پرداخت هزینه ها کافی نیست.

 

مغایرت گیری مانده وجه نقد:

به طور خلاصه تطبیق صورت حساب بانکی با دفتر کل شرکت و فعالیت های آن و هم خوانی مانده دفاتر شرکت با صورت حساب دریافتی (معمولاً ماهانه) از بانک مواردی که باعث اختلاف بین این دو (مانده شرکت و مانده بانک) می شود عبارتند از:

  1. واریز وجه به حساب بانکی شرکت از سوی مشتریان شرکت که در بانک منظور شده ولی شرکت از آن بی اطلاع و به همین خاطر در دفاتر شرکت ثبت نشده است. (دریافت های شرکت )
  2. مخارج و کارمزدهای که بانک از حساب شرکت کم می کند ولی شرکت از آن برای اطلاع و در زمان دریافت صورتحساب متوجه آن می شود. (کارمزد بانکی )
  3. ممکن شرکت وجه نقدی را از مشتری دریافت کند که هنوز به عنوان سپرده به حساب بانکی شرکت واریز نشده است (وجوه بین راهی)
  4. چک های صادر شده از طرف شرکت برای پرداخت ها که در دفاتر شرکت ثبت شده ولی در صورت حساب بانک تا زمان وصول چک به بانک ارائه نشده است. (چکهای معوق )
  5. اشتباهات صورت گرفته به وسیله شرکت و بانک که باعث ایجاد اختلاف میشود.
  6. چک های دریافتی از مشتریان که به حساب بانکی شرکت واریزند و در دفاتر شرکت هم این مورد اضافه شده است ولی در تاریخ وصول چک برگشت خورده که در این حالت دفاتر شرکت باید اصلاح شود.
این مطلب را از دست ندهید!
ثبت دارایی در جریان تکمیل (با مثال)

 

مطالعه بیشتر