اهداف رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی

امتیاز 3.00 ( 1 رای )

اهداف رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی

تعیین اینکه آیا :

  1. بدهیهائی که در تاریخ ترازنامه موجود بوده یا در آن تاریخ تعلق گرفته به مبلغ صحیح ثبت شده است .
  2. رعایت اصول متداول حسابداری در طبقه بندی صحیح و افشاء مبالغ مندرج در ترازنامه .
  3. کلیه بدهیها ثبت شده براساس اسناد و مدارک مثبته بوده و معرف بدهی واقعی شرکت باشد.

برنامه رسیدگی حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

۱- اخذ صورت ریز و اثبات صحت تنظیم آنها از طریق کنترلهای اویه ( جمع زدن ونقل مانده و …)

شما می توانید برنامه های کاربردی سایت را با ۵۰% تخفیف ویژه خریداری کنید.

۲- انتخاب تعدادی از اقلام

صورت ریز و انجام رسیدگی هایی به شرح زیر:

  •  صحت دریافت کالای موضوع خرید از طریق بررسی و کنترل فاکتورهای خرید و رسید انبار و هرگونه مدرکی که دال بر تحویل کالا مانند صورت جلسه و تحویل و تحول و مطابقت مدارک مثبته مذکور با سوابق حسابداری ( سندرسی) 
  • کنترل محاسبات مربوط به خرید بررسی قراردادهای خرید و نیز مقدار کالای دریافتنی و نحو مورد عمل حسابداری
  • کنترل صحت ثبت فاکتور خرید در حسابهای شرکت و رسیدهای انبار در کارت انبار و ردیابی در کارت حسابداری انبار
  • پیگیری تسویه مانده ها بعد از دوره مالی ( مبالغی که پس از مدت طولانی و غیر متعارف همچنان پرداخت نشده باقی مانده است از نظر ماهیت مورد بررسی قرارداده و پیگیری علل مربوطه )
  • ارسال تائیدیه ها و درج مبلغ پاسخ واصله و تعیین مغایرت احتمالی و بررسی علل آن.

۳- اطمینان از اینکه خریدها و بستانکاران در دوره مالی مربوطه ثبت شده اند با آزمونهای انقطاع زمانی در پایان سال .

۴- درج مبالغ مربوط به پاسخ تائیدیه های واصل نشده در خلاصه نکات قابل توجه.

۵- تعدادی از نمونه های که رسیدگی نشده را انتخاب و ضمن بررسی اجمالی و درجرنتایج آن در کاربرگ .

۶- پرس و جو از از کارکنان قسمت خرید و حسابداری در مورد احتمال ثبت نشدن بدهیها .

۷- بررسی حساب و اسناد پرداختنی تجاری مربوط به بهای کالای امانی که در تاریخ ترازنامه دریافت شده است باشد.

۸- حصول اطمینان از انعکاس صحیح بدهیهای ارزی در تاریخ ترازنامه .

 

این مطلب را از دست ندهید!
اهداف رسیدگی به موجودی کالا