سهام ممتاز

سهام ممتاز

سهام ممتاز نوعی سهام است که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارایی ها ی واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود معینی دارد.

سهــام ممتاز اگر چه یکی از اوراق بهادار تضمین شده است ولی در حقیقت مجموع خصوصیات سهام عادی و اوراق قرضه را دارا میباشد که بعضی از خصوصیات مهم آن عبارتند از:

 

۱- حق تقدم برای دریافت سود:

پس از پرداخت هزینه های جاری، بهرهی وام ها و مالیات ها با اعلام سود سهام ممتاز، سهام ممتاز برای دریافت سود نسبت به سهام عادی ارجحیت دارد. البته پرداخت واقعی سود وقتی مشخص میشود که اولاً به نفع شرکت باشد و ثانیاً از طرف هیات مدیره شرکت اعلام و موافقت شود. امتناع از پرداخت سود مانند خودداری از پرداخت دین نیست، به دلیل اینکه پرداخت سود جزء تعهدات قطعی شرکت نیست.

 

۲- حق تقدم در اموال شرکت :

در صورت ورشکسته شدن و تسویه امور شرکت، صاحبان سهـام  ممتاز در اولویت نسبت به دارندگان سهام عادی می باشند البته پس از دارندگان اوراق قرضه.

 

۳- بازده ثابت:

اگرچه سهـام ممتاز میتواند دارای شرط مشارکت در سود و عایدات اضافی باشد ولی اکثریت سهام ممتاز فاقد این شرط بوده و در نتیجه بازده ثابتی به آن تعلق میگیرد.

 

این مطلب را از دست ندهید!
سبدگردانی سرمایه

۴- سررسید نامحدود:

اکثر سهام ممتـاز دارای مهلت انقضای معینی نمیباشند و در عین حال مانند اوراق قرضه دارای شرط اختیار میباشند، که به شرکت اختیار میدهد در صورتیکه سهام ممتاز بیش از حد گران باشد و یا به جهات دیگر سودمند نباشد آن ها را از جریان خارج کند.

 

۵- فقدان حق رأی:

اکثر سهـام ممتاز فاقد حق رأی میباشند و دارندگان آن ها نمی توانند در تصمیمات مدیران شرکت دخالت کنند.

 

۶- انباشت سود:

اگر سهام ممتاز دارای شرط انباشت سود باشد بدین معنی که سود پرداخت نشده امسال می تواند به سال بعد منتقل شود و قبل از این که شرکت مجاز به پرداخت سود سهام عادی باشد باید تادیه شوند.

 

۷- سایر ویژگی های سهـام ممتاز:

مثلاً ممکن است در ورقه سهم درج شده باشد در صورت تمایل صاحب سهم ممتاز میتواند سهم خود را به سهم عادی تبدیل نماید.سایر ویژگی ها بستگی به شرایط بازار و نیازهای شرکت دارد.

مطالعه بیشتر