سود سهمی

سود سهمی

سود  سهمی یا سهام جایزه، توزیع سهام خود شرکت بین سهامداران است اعلام سود سهمـی برای شرکت ایجاد بدهی نمی کند زیرا لازمه ی این کار خروج دارایی از شرکت نیست

 

توزیع سود سهـمی دلایل زیادی دارد از جمله:

۱- ادامه دار بودن تقسیم سود و حفظ دارایی ها

۲- قیمت بازار سهم را کاهش می دهد و از این طریق خرید سهام برای همه علاقه مندان را ممکن می کند

 

سود  سهمـی به دو گروه تقسیم می شود:

۱- سود  سهمـی کم(جزئی)

اگر سود  سهمی کمترا ز ۲۰ تا ۲۵ درصد سهام جاری قبل از اعلام سود سهمـی باشد، سود سهمی تأثیر کمی بر قیمت بازار خواهد داشت و به همین دلیل حسابداری این روش را با استفاده از روش ارزش بازار می توان انجام داد.

سود سهمـی اعلام نشده ای که هنوز پرداخت نشده است، در قالب سرمایه پرداخت شده حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شود و از آنجائی که این نوع سود سهام باعث کم شدن دارایی ها نخواهد شد، نمی شود آن را بدهی تلقی کرد.

 

سود  سهمی زیاد(عمده)

زمانی که سهام صادره در نتیجه سود  سهمی، بیشتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد سهام جاری است، این گونه سود سهمـی دیگر سود سهام نیست به دلیل کم شدن قیمت بازار هر سهم در نتیجه سود سهمـی زیاد، عده ای این نوع سود  سهمی را تجزیه سهام عنوان می کنند. برای این نوع سود روش حسابداری خاصی معرفی نشده، اما بیشتر از روش اسمی استفاده می شود و در تاریخ اعلام، سود انباشته به میزان ارزش اسمی سهام قابل توزیع بدهکار می شود

 

این مطلب را از دست ندهید!
باید ها و نباید های شرکت های منحل شده

مطالعه بیشتر