صورت های مالی

صورت های مالی اساسی

صورت های مالی

صورت های مالی گزارش مالی رسمی درباره اطلاعات مالی یک واحد تجاری می باشد.

 

صورت های مالی اصلی عبارتند از:

 

صورت سود و زیان

بیانگر خلاصه ای از درآمدها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره زمانی معین نظیر یک ماه یا یک سال است.

این صورت، مانند فیلمبرداری ویدئویی از فعالیت های یک دوره واحد تجاری می باشد و شامل سود ویژه (خالص) است که مهمترین بخش اطلاعاتی یک واحد تجاری است. در صورت سود و زیان، به مازاد درآمدها بر هزینه های شرکت، “سود ویژه” و به مازاد هزینه ها بر درآمدهای شرکت “زیان ویژه” گفته می شود.

 

صورت سرمایه

بیانگر خلاصه تغییراتی می باشد که در سرمایه یک واحد تجاری طی یک دوره زمانی رخ داده است. افزایش در سرمایه می تواند ناشی از سرمایه گذاری مالک و یا سود ویژه ای که در طی یک دوره کسب شده باشد و کاهش در سرمایه می تواند ناشی از برداشت مالک و یا زیان ویژه دوره باشد.

بدیهی است که سود ویژه یا زیان ویژه از صورت سود و زیان به صورت سرمایه منتقل می گردد.

 

این مطلب را از دست ندهید!
اجزای ترازنامه

ترازنامه

گزارش از تمام دارایی ها، بدهی ها و سرمایه یک واحد تجاری در یک تاریخ معین می باشد. این تاریخ معمولاً پایان ماه و یا پایان سال است. ترازنامه مانند عکس است که در تاریخ معینی از یک واحد تجاری گرفته شود، به این منظور گاهی اوقات به آن صورت وضعیت مالی نیز اطلاق می گردد.

 

صورت جریان وجوه نقد

بیانگر مجموعه دریافتی ها و پرداخت های نقدی واحد تجاری در طول یک دوره می باشد. زمانی که دریافتی های نقدی یک واحد تجاری بیش از پرداخت های نقدی آن باشد، نتیجه فعالیت های واحد تجاری باعث افزایش خالص در وجوه نقد می گردد و بالعکس.

 

نکته مهم در ارتباط با صورت های مالی این است که در قسمت بالای هر یک از صورت های مالی، نام واحد تجاری، نام صورت و تاریخ یا دوره زمانی که آن صورت مالی را دربر می گیرد، باید عنوان شود. مثلاً در رابطه با ترازنامه که بیانگر وضعیت مالی شرکت در یک تاریخ معین است، تاریخ این گونه بیان می گردد: به تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳X2 .

مطالعه بیشتر