فوق العاده حقوق و دستمزد

فوق العاده حقوق و دستمزد

فوق العاده حقوق و دستمزد

فوق العاده حقوق و دستمزد یکی از موارد بسیار مهم در محاسبه حقوق و دستمزد می باشند .با توجه به نکات و ریزه کاری هایی که فوق العاده حقوق و دستمزد دارند در این آموزش تصمیم گرفتیم تا انواع فوق العاده هایی که در حقوق و دستمزد وجود دارد را برای شما تشریح کرده و نحوه محاسبه هر یک از این فوق العاده ها را نیز بیان کنیم. با ما همراه باشید.

فوق العاده نوبت کاری (شیفت)

مطابق تعریف ماده ۵۵ قانون کار، کار نوبتی به کاری گفته می شود که زمان انجام آن ثابت نیست و به دلیل ویژگی های شغلی، زمان حضور کارگر در محل کارش طی یک ماه تغییر می کند.

به عنوان مثال در کارهای مثل نگهبانی یا نگهداری از تأسیسات مخابراتی و … کارکنان مجبورند برنامه حضور خود را در محل کار به نحوی تنظیم کنند که در تمام ساعات شبانه روز، یک یا چند نفر از آن ها در محل شغل خود حاضر باشند.

با توجه به این که معمولاً کارهایی ازاین دست، خستگی و استرس بالایی برای افراد ایجاد می کند، روال این است که کارفرمایان زمان حضور کارگران را به تناوب تغییر می دهند. چنین مشاغلی با عنوان ” کار شیفتی ” یا ” کار نوبتی ” شناخته می شوند.

کارگری که در کارهای نوبتی مشغول فعالیت است، نسبت به کارگری که ساعات فعالیت او در ماه تغییر نمی کند، محدودیت های بیشتری خواهد داشت. به همین دلیل قانون گذار برای مشاغل نوبتی، مبلغی را به عنوان “حق شیفت” یا “فوق العاده نوبت کاری” در نظر گرفته است.

این مطلب را از دست ندهید!
اهمیت در حسابداری

 

میزان فوق العاده نوبت کاری

  • کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود ۱۰ % علاوه برمزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد. (ماده ۵۶ ق.ک)
  • کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵ % علاوه برمزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد. (ماده ۵۶ ق.ک)
  • کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۲۲/۵%  علاوه برمزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد. (ماده ۵۶ ق.ک)
  • برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵ % اضافه برمزد ساعت کار عادی، تعلق می گیرد. (ماده ۵۸ ق.ک)

 

نکات فوق فوق العاده نوبت کاری

به استناد مصوبه ۸۱/۱۰/۲۹  هیئت محترم وزیران فوق العاده های شب کاری و نوبت کاری, موضوع مواد ۵۶ و ۵۸ قانون کار برای کارگرانی که در کارگاه های کمتر از ده نفر کار می کنند فقط ۱۰ % است.

این مطلب را از دست ندهید!
بستن حساب های موقت

این مبالغ به صورت روزانه محاسبه شده است که به حقوق پایه اضافه می گردد، برای محاسبه ماهانه، باید ارقام به دست آمده را در تعداد روزهای ماه (۳۰ ،۳۱ یا ۲۹ روز) ضرب کنید

توجه نمایید در کارگاه هایی که در آن ها طرح طبقه بندی مشاغل اجراشده است، ملاک محاسبه حق نوبت، حداقل دستمزد تعیین شده با فرمول طرح طبقه بندی مشاغل است.

به استناد ماده ۵۷ قانون کار، ساعات کاری برای مشاغل نوبتی، طی چهار هفته، نباید از ۱۷۶ ساعت بیشتر شود. بنابراین حداکثر فعالیت کارگران کارهای نوبتی در ماه های ۳۰ روزه حدوداً ۱۹۱  ساعت، در ماه های ۳۱ روزه حدودا  ۱۹۸ ساعت و در اسفندهای ۲۹ روزه حدوداً ۱۸۴ ساعت است و مازاد بر این میزان باید به صورت اضافه کار در دستمزد ماهانه کارگرمحاسبه شود.

توجه گردد جهت محاسبه فوق العاده نوبت کاری کارگران یک واحد، می توان  ۱۹۱ ساعت اول کارکرد کارگران (بدون احتساب ساعات اضافه کاری) را از کارت کارکرد ایشان استخراج و سپس نسبت ساعاتی که در تعداد ساعات استخراج شده به ساعت شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح) مقارن بوده، محاسبه گردد.

چنانچه نسبت ساعات محاسبه شده به نیم نزدیک باشد فوق العاده نوبت کاری معادل ۲۲/۵% مزد و چنانچه به سی وسه صدم (۳۳/.)  نزدیک باشد میزان نوبت کاری ۱۵% خواهد بود.

این مطلب را از دست ندهید!
مناسبتها و تعطیلات رسمی کشور

 

فوق العاده شب کاری

مطابق ۵۸ ق.ک برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵ % اضافه برمزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

 

فوق العاده جمعه کاری

طبق ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه روز تعطیلی کارگران با استفاده از مزد است و در مشاغلی که برحسب ضرورت نیاز به فعالیت کارگران در این روز باشد روز دیگری بجای جمعه برای تعطیلی توافق شده و کارگرانی که به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند ۴۰% اضافه برمزد دریافت خواهند داشت.

 

فوق العاده ماموریت

طبق ماده ۴۶ قانون کار، به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند، فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. فوق العاده ماموریت در صورتی پرداخت می گردد که دارای شرایط ذیل باشد:

  1. کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا
  2. کارمند ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.

 

حق فوق العاده ماموریت:

این حق نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت وبرگشت آن ها را طی ماموریت تامین نماید. فوق العاده مأموریت مشمول بیمه و مالیات نمی باشد

 

 

مطالعه بیشتر