محدودیت های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

محدودیت های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

نسبتهای مالی به دلیل سادگی محاسبه و سهولت استفاده از آن بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند، به علاوه مطالعه این نسبتهای مالی اطلاعات بهتر از مطالعه ارقام گزارش شده بدست می دهد به هر حال استفاده کنندگان از صورت های مالی باید هشیار باشند که محدودیت های نسبتهای مالی ممکن است گهگاه وضعیت مالی را بهتر از آنچه که هست یا بدتر از آنچه هست جلوه دهد.

 

اهم محدودیت های نسبت مالی به شرح زیر است:

۱- در مقایسه نسبتهای مالی سازمان های مختلف باید به وجوه تفاوت در رویه های حسابداری توجه شود و در صورت نیاز اطلاعات حسابداری برای تعدیل این تفاوت همسنگ گردد.

۲-اغلب اطلاعات حسابداری جدای از وجود رویه های متفاوت بر مبنای قضاوت، برآورد و تخصیص های مختلف است که مبتنی بر برداشت های ذهنی و فاقد قابلیت اتکای لازم است و نسبتهای مالی در مقابل اتخاذ رویه های متفاوت حسابداری بسیار حساس اند.

۳-اطلاعات مورد استفاده در نسبتهای مالی اغلب بر مبنای ارزش های تاریخی است که کارایی نسبت ها را شدیداٌ کاهش می دهد.

۴-نسبتهای مالی جنبه های متفاوتی از فعالیت ها را در یک زمان مشخص نشان می دهد نسبت ها همانند یک نقطه در یک مسیر طولانی هستند در حالی که سازمان ها در یک محیط پویا بطور مداوم مشغول فعالیت هستند، بدین ترتیب بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی در چرخه عملیاتی قضاوت راجع به نسبت ها ممکن است گمراه کننده باشد.

در خاتمه تجزیه و تحلیل نسبت ها یکی از انواع روش های متداول در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است و ارزیابی درست از شرایط اقتصادی و پتانسل های آتی بایستی با توجه به تمامی متغیرهای موجود درک شود.

 

این مطلب را از دست ندهید!
راه های پنهان کردن سود در شرکت ها

مطالعه بیشتر