مصادیق جرم جعل

جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب

شما می توانید برنامه های کاربردی سایت را با ۵۰% تخفیف ویژه خریداری کنید.

 

۱- تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:

هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد جعل از شخصی امضا گرفته شود ، هر چند که امضاء ، واقعی می‌باشد ولی دو شرط جعل و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.

 

۲- خراشیدن یا تراشیدن

جعل با این شیوه معمولاً با وسایلی مثل تیغ ، چاقو و نظایر آنها صورت می‌گیرد یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌کند . در عمل خراشیدن جاعل بخشی از یک کلمه را محو می‌کند مثلاً با حذف حرف « ن » کلمه نبود را تبدیل به بود می‌کند ولی در عمل « تراشیدن » ، جاعل کل کلمه را محو می‌کند مثلاً نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می‌کند .

 

این مطلب را از دست ندهید!
5 ویژگی منحصر به فرد حسابدار موفق

۳- قلم بردن

در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه‌ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا روی آن خط بکشد.

 

۴-الحاق

در این مورد چیزی به سند اضافه می‌شود مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه آن را به کلمه دیگری تبدیل می‌کنند . برای مثال با افزودن «ی» به کلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می‌نمایند.