ثبت دارایی در جریان تکمیل (با مثال)

دارایی در جریان تکمیل

ثبت دارایی در جریان تکمیل

ثبت دارایی در جریان تکمیل از جمله مواردی است که اغلب حسابداران هنگام ثبت سند با آن مواجه هستند، و علت آن عدم شناخت کافی با ماهیت حسابها و همچنین عدم شناخت کدینگ حسابداری آن هست.

در اینجا یک مثال ساده را برای شما انتخاب کردیم تا شیوه درست ثبت حسابداری دارایی در جریان ساخت (در جریان تکمیل) را برای شما دوست عزیز توضیح دهیم.

دارایی در جریان تکمیل

فرض کنید شما حسابدار یک شرکت پیمانکاری هستید که در حال احداث یک ساختمان نیمه کاره هستند، مهندسان ناظر به همراه پیمانکاران لیست هزینه ها و فاکتورهای خرید را برای شما ارسال کرده اند، اولین کاری که شما باید انجام بدهید جدا سازی فاکتورهای خرید (مواد و مصالح-ملزومات مصرفی) و هزینه ها از یکدیگر و همچنین مشخص کردن ماهیت حسابها و تشخیص بکارگیری از کدامین کد حسابداری است.

 

لذا توجه داشته باشید در این سیستم حسابداری نیازمند یک کد کل به نام دارایی  در جریان تکمیـل و کد معین دارایی در جریان ساخت ساختمان شماره۱(مثلاً شماره۱- یا اطلاعات بیشتری از ساختمان) را ایجاد می کنیم. مثالی را به عنوان درک بهتر این موضوع عنوان میکنیم…(مبالغ فرضی هستند)

 

این مطلب را از دست ندهید!
5 ویژگی منحصر به فرد حسابدار موفق

۱- خرید ۵ تن میلگرد ۱۲ به مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صدور چک ملت ش۹۳۲۶۵۱ م ۹۴/۰۸/۱۲)

۲- خرید ۲۰ شاخه تیرآهن ۱۸ به مبلغ ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال(پرداختی توسط تنخواه آقای میرزایی)

۳- خرید ۱۵ عدد نبشی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(پرداختی از طریق بانک صادرات بصورت اینترنتی)

۴- هزینه جوشکاری آهن آلات ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال(پرداختی از صندوق)

۵- هزینه حقوق کارگر ساختمان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال(پرداختی از طریق تنخواه آقای محبی)

البته میشد موارد دیگری هم از هزینه و خرید مواد و مصالح مثال زد ولی در کل تمامی موارد به همین سبک سند زده می شود.

ثبت موارد فوق به ترتیب زیر می باشد:

دارایی  در  جریان تکمیل/ دارایـی در جریان  تکـمیل ساختمان شماره۱/ مواد و مصالح مصرفی۱۵,۰۰۰,۰۰۰بد

حسابها و اسناد پرداختنی/ اسناد پرداختنی/ اسناد پراختنی سررسید آبان ماه ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ بس

صدور چک ملت ش۹۳۲۶۵۱ م ۹۴/۰۸/۱۲ بابت خرید مواد و مصالح(۵ تن میلگرد ۱۲)

 

………………………………………………………………………………

دارایی در جریان ساخت/ دارایـی در  جریان تکـمیل ساختمان شماره۱/ مواد و مصالح مصرفی۲۲,۵۰۰,۰۰۰ بد

وجوه نقد/ تنخواه گردانها/ تنخواه گردان آقای میرزایی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ بس

پرداخت وجه نقد بابت خرید مواد و مصالح(۲۰ شاخه تیرآهن ۱۸)

 

………………………………………………………………………………

دارایی  در  جریان تکـمیل/ دارایـی در  جریان تکمیل ساختمان شماره۱/ مواد و مصالح مصرفی۱۰,۰۰۰,۰۰۰بد

وجوه نقد/ بانکها/ بانک صادرات ش ح ۳۲۱۵۳۵۱۴۵۶۳ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰بس

واریز طی فیش۳۳۶۲۶۱۵ از صادرات بابت خرید مواد و مصالح(خرید ۱۵ عدد نبشی)

………………………………………………………………………………

دارایی  در  جریان تکـمیل/ دارایـی در  جریان تکــمیل ساختمان شماره۱/ هزینه های عملیاتی ۴,۵۰۰,۰۰۰بد

وجوه نقد/ صندوق ۴,۵۰۰,۰۰۰ بس

پرداخت وجه نقد از صندوق بابت هزینه جوشکاری آهن آلات

 

این مطلب را از دست ندهید!
محاسبه مطالبات مشکوک الوصول

……………………………………………………………………………

دارایی در  جریان تکـمیل/ دارایی در  جریان تکـمیل ساختمان شماره۱/ هزینه حقوق و دستمزد ۷,۵۰۰,۰۰۰ بد

وجوه نقد/ تنخواه گردانها/ تنخواه گردان آقای محبی ۷,۵۰۰,۰۰۰ بس

پرداخت وجه نقد بابت هزینه حقوق کارگر ساختمان

 

……………………………………………………………………………

دارایی های ثابت/ دارایی های مشهود/ ساختمان ۵۹,۵۰۰,۰۰۰بد

دارایی  در جریان تکمیل/ دارایـی در جریان  تکمیل ساختمان شماره۱/ مواد و مصالح مصرفی۱۵,۰۰۰,۰۰۰بس

دارایی   در جریان تکمیل/ دارایـی در جریان  تکمیل ساختمان شماره۱/ مواد و مصالح مصرفی۲۲,۵۰۰,۰۰۰بس

دارایی   در جریان تکمیل/ دارایـی در جریان  تکمیل ساختمان شماره۱/ مواد و مصالح مصرفی۱۰,۰۰۰,۰۰۰ بس

دارایی   در جریان تکمیل/ دارایـی در جریان  تکمیل ساختمان شماره۱/ هزینه های عملیاتی۴,۵۰۰,۰۰۰ بس

دارایی   در جریان تکمیل/ دارایـی در جریان  تکمیل ساختمان شماره۱/ هزینه حقوق و دستمزد۷,۵۰۰,۰۰۰بس

بستن حساب ساختمان تکمیل شده به دارایی های ثابت

 

………………………………………………………………………………

می بینید که در ثبت آخر حساب دارایـی در جریان تکمیل را به حساب دارایی ثابت بستیم و در نهایت بهای تمام شده آن مشخص گردید.

نکته: در مثال بالا سعی کردیم از تنوع کدهای حسابداری استفاده کنیم تا ثبت تکراری کمتری داشته باشیم.

مطالعه بیشتر