واژگان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

واژگان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده

۱ – ملزم به ثبت نام است (ماده ۲ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م) :

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه و به ترتیبی که سازمان اعلان می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.


۲ –
ملزم به ثبت نام نیست

اشخاص حقیقی که سازمان مالیاتی از آنها دعوت به ثبت نام ننموده است مانند مصرف کننده نهایی ، اشخاص حقیقی ماده ۸۱ و مشاغل خودرو


۳ –
اشخاص حقیقی ماده ۸۱ ق.م.م

اشخاصی حقیقی که فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات مشغول هستند.


۴ –
مصرف کننده نهایی(تبصره یک ماده ۱۶۹ ق.م.م)

شخصی حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خود خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. (هیچ شخص حقوقی مصرف کننده نهایی نیست)

این مطلب را از دست ندهید!
اکسل آمار معاملات فصلی TTMS


۵ – معاملات 
کمتر از حد نصاب (ماده ۱۴ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م)

در خصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵ % حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳ ) قانون برگزاری مناقصات می باشند، مشمولین ماده ( ۹ ) می توانند فهرست آمار معاملات فصلی مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند (برای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد)

 

مطالعه بیشتر