پاداش اعضای هیات مدیره

پاداش اعضای هیات مدیره

در حالی طبق قانون تجارت حداکثر پاداش هیات مدیره شرکت های سهامی عام حداکثر ۵ درصد از سود خالص است که با تصویب امروز مجلس و اصلاح قانون تجارت، این متغیر ۲ درصد کاهش یافت.

براساس این گزارش، در جریان جلسه امروز مجلس، جزییات طرح الحاق دو تبصره به ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت بررسی شد و طی آن ماده واحده طرح اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ رأی به تصویب رسید.

در این ماده واحده مقرر شده ماده ۲۴۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود.

بر این اساس مقرر شد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس پرس، وکلای ملت در تبصره یک الحاقی مصوب کردند شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ است.

در تبصره دوم الحاقی به این ماده نیز مقرر شد چنانچه شخصی از عضو هیات مدیره یک شرکت است، مجددا به عنوان هیات مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوعی دریافتی اعم از حقوق،مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نیست. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است

این مطلب را از دست ندهید!
تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مطالعه بیشتر