کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی

کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی

اولین گام در هر کاری حسابرسی، کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی صاحبکار است، زیرا نوع و حدود روش هایی که در هر کار حسابرسی باید اجرا شود به موثر بودن سیستم کنترل داخلی صاحبکار در پیشگیری از وقوع اشتباهات با اهمیت در صورت های مالی ،بستگی دارد .

حسابرسان قبل ار آن که بتوانند موثر بودن سیستم کنترل داخلی را ارزیابی کنند،باید اطلاعاتی در مورد نحوه کار سیستم مزبور کسب کننده یعنی باید بدانند چه روش هایی اجرا می شود ،چه کسانی آنها را انجام می دهند ،چه کنترل هایی وجود دارد ،انواع مختلف معاملات چگونه پردازش و ثبت می شوند و راجع به آنها چه مدارک و مستنداتی وجود دارد .

 

کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی مبنایی برای برنامه ریزی حسابرسی و برآورد خطر کنترل می باشد و حسابرسان با این شناخت می توانند :

  1. انواع بالقوه تحریف های صورتهای مالی را شناسایی کنند ،
  2. آزمون های محتوای موثرتری را برای رسیدگی به اقلام صورت های مالی طراحی کنند .

برای گرد آوری اطلاعات درباره سیستم کنترل داخلی ،مطالعه ترتیب روش های مورد استفاد در پردازش گروه های عمده معاملات که اصطلاحاً چرخه معاملات نامیده می شود بسیار مفید است . به عنوان مثال در یک واحد تولیدی چرخه معاملات شامل موارد زیر است:

 

این مطلب را از دست ندهید!
آیین رفتار حرفه حسابرسی

۱- چرخه فروش و وصول

شامل رویه ها و روش ها مربوط به دریافت سفارش از مشتریان ،تصویب اعتبار ،ارسال کالا، تهیه و تنظیم فاکتور های فروش ،ثبت حساب های درامد و حساب های دریافتنی ،ارسال صورتحساب و وصول و ثبت دریافت های نقدی

 

۲- چرخه خرید

شامل روش های به جریان اندازی خرید موجودی مواد و کالا ،ایر دارایی ها و خدمات تنظیم و ارسال سفارشات خرید ،بازرسی کالای خریداری هنگام دریافت و تهیه و تنظیم گزارش های دریافت ،ثبت بدهی به فروشندگان ،صدور مجوز پرداخت و ثبت پرداختهای نقدی.

 

۳- چرخه تولید

شامل روش های انبار کردن مواد به تولید ،تخصیص هزینه های تولید به موجودی ها و نحوه حسابداری بهای تمام شده کالای فروش رفته.

 

۴- چرخه حقوق و دستمزد

شامل روش های استخدام ،اخراج و تعیین نرخ های دستمزد ،ثبت اوقات کار ،محاسبه حقوق و دستمزد ناخالص مالیات حقوق وسایر کسور حقوق و دستمزد تنظیم و نگهداری مدارک حقوق و دستمزد و پرداخت حقوق و دستمزد.

 

۵- چرخه تامین مالی

روش های صدور مجوز ،انجام دادن و ثبت عملیات مربوظ به وام های بانکی ، اجاره های بلند مدت ، اوراق قرضه و سهام سرمایه .

مطالعه بیشتر