افزایش حقوق سال ۹۸
28 اسفند 1397

افزایش حقوق سال ۹۸

جدول افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۸ پایه حقوق ۹۸ کارگران ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ […]

تراز آزمایشی اختتامی
18 شهریور 1398

تراز آزمایشی اختتامی

تراز آزمایشی اختتامی (تراز آزمایشی بعد از بستن حساب ها) چرخه حسابداری با تراز آزمایشی اختتامی خاتمه می یابد. در واقع این […]

بستن حساب های موقت
18 شهریور 1398

بستن حساب های موقت

بستن حساب های موقت در پایان دوره حسابداری، مرحله بستن حساب های موقت ، آخرین مرحله می باشد. با انجام این مرحله […]

دوره حسابداری
29 بهمن 1397

دوره حسابداری

دوره حسابداری بهترین راه درک میزان موفقیت یک واحد تجاری، انحلال و بستن در بهای آن، فروش تمامی دارایی ها، پرداخت بدهی […]

تعدیلات حساب ها
29 بهمن 1397

تعدیلات حساب ها

تعدیلات حساب ها در پایان دوره حسابداری، حسابداران صورت های مالی را تهیه می کنند. این آخرین مرحله چرخه حسابداری، با تراز […]

معادله حسابداری
31 فروردین 1398

معادله حسابداری

معادله حسابداری برای نشان دادن وضعیت مالی یک واحد تجاری از معادله حسابداری استفاده می شود. معادله حسابداری یک واحد تجاری در […]

صورت های مالی اساسی
24 بهمن 1397

صورت های مالی

صورت های مالی صورت های مالی گزارش مالی رسمی درباره اطلاعات مالی یک واحد تجاری می باشد.   صورت های مالی اصلی […]

موارد رد دفاتر
18 شهریور 1398

موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر مطابق ماده ۲۰ تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: […]

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
22 بهمن 1397

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (تصمیم گیرندگان) گروه های مختلفی به شرح ذیل از اطلاعات حسابداری در جهت تصمیم گیری های خود […]

تحریر دفاتر قانونی
19 مهر 1398

نحوه تحریر دفاتر قانونی

نحوه نگهداری و تحریر دفاتر قانونی بر طبق ماده ۱۱ – مودیانی که دفتر روزنامه و دفتر کل نگهداری می نمایند باید […]

دفاتر قانونی
20 بهمن 1397

مشخصات دفاتر قانونی

مشخصات دفاتر قانونی  بر طبق ماده ۲ دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم […]

فوق العاده حقوق و دستمزد
30 دی 1397

فوق العاده حقوق و دستمزد

فوق العاده حقوق و دستمزد فوق العاده حقوق و دستمزد یکی از موارد بسیار مهم در محاسبه حقوق و دستمزد می باشند […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0