حسابداری پیمانکاری
29 بهمن 1397

حسابداری پیمانکاری

پیمانکاری

سازمانها و شرکتهای بزرگ برای اجرای پروژههای عظیم خود از شرکتهای پیمانکاری کمـک مـی گیرنـدو بـا بسـتن قراردادهایی با این گونه شرکتها ، پروژه های عظیم خود را به بهره برداری می رسانند .

پیمانکار قبل از بستن هرگونه قرار دادی ، مخارجی را بابت شرکت در مناقصه می پردازد .اگر شرکت پیمانکاری مذبور در مناقصه برنده شود چون از محل این هزینه ها منافع آتی کسب مـی نمایـد، آن را بـه حسـاب مخـارج انتقـالی دوره بعـد می برد و بعد از امضاء قرارداد با صاحب طرح بلافاصله بایستی این مبلغ را به حساب بهای تمام شده پیمان منظور نمایـد و اگر پیمانکار مناقصه را واگذار نمود و برنده نشد در همان دوره باید جزء هزینه های پیمان منظور کند .

نکـات حسابرسی پیمـان هـای بلنـدمدت در جریان پیشرفت
13 بهمن 1397

نکـات حسابرسی پیمـان هـای بلنـدمدت در جریان پیشرفت

۱- مواردزیر:
– نوع پیمان
– مبلغ پیمان
– شرایط پرداخت و پرداختهای مربوط به پیشرفت کار
– شرایط لغو پیمان و جریمه های مربوطه
– بند های مربوط به افزایش هزینه ها
– لزوم پوشش بیمه ای
– تجهیزات و مواد لازم
– وثیقه حسن انجام کار

دارایی در جریان تکمیل
28 آذر 1398

ثبت دارایی در جریان تکمیل (با مثال)

ثبت دارایی در جریان تکمیل ثبت دارایی در جریان تکمیل از جمله مواردی است که اغلب حسابداران هنگام ثبت سند با آن […]

انواع قرار دادهای پیمانکاری
19 بهمن 1397

انواع قرار دادهای پیمانکاری

انواع قرار دادهای پیمانکاری انتخاب مناسب قرار دادهای پیمانکاری ، می تواند هزینه های پروژه را بطور متوسط تا ۵ درصد کاهش […]

حسابداری پیمانکاری پس از برنده شدن در مناقصه
7 بهمن 1397

حسابداری پیمانکاری پس از برنده شدن در مناقصه

حسابداری پیمانکاری پس از برنده شدن در مناقصه پس از اینکه برنده مناقصه اعلام شد , قرارداد مربوطه تنظیم و جهت امضا […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0