اکسل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
تومان۳۸,۰۰۰

اکسل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به عنوان یک برنامه کاربردی و در عین حال آموزشی  با رویکرد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی