×
ادامه مطلب
تعدیلات حساب ها
۲۷ بهمن ۱۳۹۷

تعدیلات حساب ها

تعدیلات حساب ها در پایان دوره حسابداری، حسابداران صورت های مالی را تهیه می کنند. این آخرین مرحله چرخه حسابداری، با تراز […]

ادامه مطلب
معادله حسابداری
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

معادله حسابداری

معادله حسابداری برای نشان دادن وضعیت مالی یک واحد تجاری از معادله حسابداری استفاده می شود. معادله حسابداری یک واحد تجاری در […]

ادامه مطلب
اصول حسابداری و حسابداری مالیاتی
۸ آذر ۱۳۹۵

اصول حسابداری و حسابداری مالیاتی

صل قیمت تمام شده
هرگونه کالا یا خدمات در زمان خرید یا ارائه میبایست شناسایی و اعلام گردد در صورت عدم ثبت صیحح بصورت علی الراس یا برآورد تعیین می گردد

وضع هزینه های یک دوره با درامده های همان دوره
هزینه های فعالیتهای معاف مورد پذیرش مالیاتی قرار نمیگیرد اما درآمدهای هر دوره شناسایی نگردد ،بصورت علی الراس یا برآوردی مشمول مالیات می گردد

ادامه مطلب
تغییرات حسابداری
۱۱ آبان ۱۳۹۵

تغییرات حسابداری

۱ -تغییر در رویه حسابداری

۲ -تغییر در برآورد حسابداری

۳ -تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر

تغییر در رویه حسابداری: اگر در رویه حسابداری تغییر صورت گیرد ارقام مقایسهای سنوات قبـل بایـد بـر مبنـای رویه (روش) جدید مجدداً ارائه شود گویی که در سالهای قبل هم از این رویه استفاده میشده است کـه در ایـن حالـت صورتهای مالی سالهای قبل با تعدیلاتی رو به رو میشود که به این تعدیلات «تعدیلات سنواتی» گفته میشود.

ادامه مطلب
اجزای اصلی ترازنامه
۲۲ آبان ۱۳۹۴

ترازنامه

ترازنامه ترازنامه:منبع اصلی اطلاعات درباره نقدینگی و انعطاف پذیری مالی است.   نکات مرتبط با ترازنامه *پولی که به عنوان دارایی نگهداری […]

ادامه مطلب
تغییر سال مالی
۱۴ آبان ۱۳۹۴

تغییر سال مالی

تغییر سال مالی  کدام شرکت ها باید سال مالی خود را تغییر دهند؟ تغییر سال مالی، یا انتخاب سال  مالی که منطبق […]

ادامه مطلب
دارایی در جریان تکمیل
۷ آبان ۱۳۹۴

ثبت دارایی در جریان تکمیل (با مثال)

ثبت دارایی در جریان تکمیل ثبت دارایی در جریان تکمیل از جمله مواردی است که اغلب حسابداران هنگام ثبت سند با آن […]

ادامه مطلب
درآمد
۳ آبان ۱۳۹۴

درآمد

درآمد: درآمـد عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ که‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود. مفهوم‌ درآمد، هر […]

ادامه مطلب
کشور بدون پول نقد
۲۸ مهر ۱۳۹۴

کشور بدون پول نقد

کشور بدون پول نقد  سوئد در تلاش است به واسطه متمایل ساختن تراکنش‌های مالی این کشور به سوی سیستم‌های الکترونیکی و سیستم […]

ادامه مطلب
محاسبه مطالبات مشکوک الوصول
۲۵ مهر ۱۳۹۴

محاسبه مطالبات مشکوک الوصول

محاسبه مطالبات مشکوک الوصول محاسبه مطالبات مشکوک الوصول به چهار روش امکان پذیر است :  الف ) روش درصدی از حسابهای دریافتنی […]

ادامه مطلب
مدیریت مالی چیست
۲۰ مهر ۱۳۹۴

مدیریت مالی چیست

مدیریت مالی چیست   مدیریت مالی : عبارتست از کاربرد اصول ومفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مساله. به بیان ساده می […]

ادامه مطلب
نحوه کار با ماشین حساب حسابداری
۱۵ مهر ۱۳۹۴

نحوه کار با ماشین حساب حسابداری

نحوه کار با ماشین حساب حسابداری کلید(GT (Grand total با استفاده از این ویژگی کاربر می تواند جمع نتایج چند عمل محاسباتی […]

0