محاسبه مالیات ارزش افزوده
27 بهمن 1397

محاسبه مالیات ارزش افزوده

ماده ۳ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

ماده ۴ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.(خدمات-کالا-دارایی-پیمان-هزینه)

تبصره  کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.(در چرخه تولید باشد مشمول مالیات ارزش افزوده نمی گردد)

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
30 دی 1397

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده یکی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعالیت(گواهینامه مالیات بر ارزش […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0