مالیات بر ارزش افزوده
10 بهمن 1397

واژگان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده

واژگان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده ۱ – ملزم به ثبت نام است (ماده ۲ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م) […]