اشتباهات مهلک در مورد ثبت شرکت
26 مهر 1398

اشتباهات مهلک در مورد ثبت شرکت

بزرگترین اشتباهاتی که معمولا افراد در ثبت شرکت انجام می دهند عبارت است از :

۱- عدم شناخت کافی نسبت به سایر شرکا .

این مساله باعث صدمات جبران ناپذیری میگردد از جمله سوء استفاده اشخاص سودجو ، زیر سوال رفتن اعتبار کل شرکت ، عدم امکان در انحلال شرکت ، عدم امکان تغییرات شرکت و تشکیل جلسه ، عدم امکان خروج فرد سود جو از شرکت به سهولت ، امکان بوجود آمدن ورشکستگی و … .