محاسبات مزایای قانونی قانون کار
3 بهمن 1397

محاسبات مزایای قانونی قانون کار

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف – موافقت کارگر ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطیل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى باشد.
کارگرانى که به هر عنوان به این ترتیب روزهاى جمعه کار مى کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

بیمه بیکاری
15 بهمن 1397

شرایط پرداخت بیمه بیکاری

شرایط پرداخت بیمه بیکاری معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت مقرری بیمه  بیکاری از تعهدات قانونی این سازمان است […]

افزایش حقوق
23 مهر 1398

هفت کاری که قبل از درخواست افزایش حقوق باید انجام دهید

هفت کاری که قبل از درخواست افزایش حقوق باید انجام دهید ممکن است گاهی با خود فکر کنید که باید در ازای […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0