موارد رد دفاتر
18 شهریور 1398

موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر مطابق ماده ۲۰ تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: […]

تحریر دفاتر قانونی
19 مهر 1398

نحوه تحریر دفاتر قانونی

نحوه نگهداری و تحریر دفاتر قانونی بر طبق ماده ۱۱ – مودیانی که دفتر روزنامه و دفتر کل نگهداری می نمایند باید […]

دفاتر قانونی
20 بهمن 1397

مشخصات دفاتر قانونی

مشخصات دفاتر قانونی  بر طبق ماده ۲ دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0