۱۸نکته کلیدی سنوات یا مزایای پایان کار:
10 بهمن 1397

۱۸نکته کلیدی سنوات یا مزایای پایان کار:

۱. معادل ۳۰ روز حقوق پایه + مزایای مستمر
۲. حتماً حداقل باید یک سال درآن مکان مشغول بکار باشد.
۳. حتماً نباید پایان سال پرداخت شود.
۴. کارگرانی فصلی به نسبت مدت کارکردشان حسب مورد سنوات دریافت می کنند.
۵. پایه سنوات در سال ۱۳۹۴ روزانه حداقل ۱۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵۶۰۰ ریال اعلام شده است.
۶. هر مشمول قانون کاری بنا به گروه شغلی از پایه سنوات برخوردار خواهد شد.
۷. سنـوات فقط یک بار در سال پرداخت خواهد شد.
۸. مبنای محاسبه سنـوات حقوق پایه است.

نحوه برخورد حسابداری با مزایای پایان خدمت کارکنان
3 بهمن 1397

نحوه برخورد حسابداری با مزایای پایان خدمت کارکنان

نحوه برخورد حسابداری با مزایای پایان خدمت کارکنان رعایت راه حلهای زیر(حسب مورد)، در صورت با اهمیت بودن آثار ریالی، الزامی است: […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0