کسر و اضافات انبار
30 دی 1397

کسر و اضافات انبار

کسر و اضافات انبار زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند عملاً اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی […]