گردآوری شواهد حسابرسی
15 آذر 1397

گردآوری شواهد حسابرسی

گردآوری شواهد حسابرسی حسابرس باید شواهد حسابرسی را در باره دقیق و کامل بودن اطلاعات کسب کند. این شواهد را می توان […]