صورت های مالی اساسی
24 بهمن 1397

صورت های مالی

صورت های مالی صورت های مالی گزارش مالی رسمی درباره اطلاعات مالی یک واحد تجاری می باشد.   صورت های مالی اصلی […]

صورت سود و زیان جامع
27 فروردین 1398

صورت سود و زیان جامع

هنگامی از صورت سود و زیان  جامع استفاده می شود که صورت سود و زیان تهیه شده همه درآمدها و هزینه های واحـد تجاری را منعکس نکند که این امر بالطبع رقم نهایی عملکرد دوره را به صورت جامع نشان نداده است .

صورت سود و زیان جامع موارد زیر را نشان می دهد :

۱ -سود و زیان خالص دوره

۲ -درآمد ها و هزینه های شناسایی شده تحقق نیافته مانند مبالغ تجدید ارزیابی، تفاوت های تسعیر ارز که اگر در صورت سود و زیان جامع فقط در این قسمت باشد به عنوان صورت سود و زیان  جامع سال مالی نامیده می شود.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0