عملیات متوقف شده
9 بهمن 1397

عملیات متوقف شده

عملیات متوقف شده: منظور از عملیات متوقف شده ، عملیات در حال تداوم، اقلام استثنایی و تعدیلات سنواتی مطابق با استاندارد شماره […]

باید ها و نباید های شرکت های منحل شده
3 بهمن 1397

باید ها و نباید های شرکت های منحل شده

باید ها و نباید های شرکت های منحل شده مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که با داشتن آگاهی مرتکب جرایم […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0